Jak zainstalować Docker w Centos
Instalacja docker

Instalacja Docker w systemie operacyjnym CentOS. W systemie Centos 6 aby zainstalować Docker należy doinstalować dodatkowe repozytorium EPEL. W konsoli jako root wpisujemy: rpm -iUvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm Dobrze przed instalacją byłoby sprawdzić czy jest zrobiony update systemu i dokonać ewentualnej aktualizacji: yum update -y Następnie instalujemy pakiet docker-io yum -y install docker-io Jeżeli wszystko zainstaluje się […]

Read more
Instalacja systemu operacyjnego Centos 7
centos logo

Instalacja systemu operacyjnego Centos 7. System operacyjny Centos 7 umożliwia instalacje systemu na wiele sposobów. Jeżeli system będzie instalowany na serwerze najprościej jednak pobrać obraz płyty CD/DVD w postaci minimalnego obrazu ISO. Pakiety oprogramowania, które nie są dostępne na płycie instalacyjnej zostaną automatycznie pobrane z Internetu podczas instalacji. Pobieranie instalatora systemu Centos – wersja minimal […]

Read more
Wyłączanie Automatic Private IP Addressing (APIPA)

Od wersji Centos 7.x system operacyjny instalowany jest z aktywną siecią APIPA. Czyli nadawany jest automatycznie adres IP z puli 169.254.0.1 – 169.254.255.254 z domyślną maską sieci 255.255.0.0. Tablica route wygląda następująco: # route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 10.212.78.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 […]

Read more
Wyłączenie IPv6 w Centos

Czasami istnieje konieczność wyłączenia obsługi IPv6. Ze względów bezpieczeństwa może być to użyteczne szczególnie jeżeli protokół IPv6 nie jest używany produkcyjnie. Aby to zrobić najprościej jest wpisać w konsoli dwa polecenia: sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1 Aby zmiany były zachowane po restarcie serwera, dopisujemy na końcu pliku /etc/sysctl.conf następujące linie: net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 […]

Read more
Monitorowanie zajętości miejsca na dysku hdd skrypt bash

Czasami istnieje konieczność częstego monitorowania zajętości dysku. Istnieje oczywiście wiele programów przeznaczony do tego celu np.  Nagios, Zabix itp. Takie typu rozwiązania oprócz swoich oczywistych zalet moją swoje wady. Na ich konfigurację trzeba poświęcić dodatkowy czas, a także dodatkowe zasoby sprzętowe. Dlatego często nie zależy nam na instalacji skomplikowanych kombajnów. Wystarczy prosty skrypt bash z […]

Read more
Partycja swap w pliku

Partycja swap w pliku Co zrobić gdy dysk twardy został w całości podzielony na partycje? A potrzebujemy powiększyć przestrzeń swap? Oczywiście możemy dołożyć kolejny dysk do naszego serwera lub zmienić rozmiar partycji na dysku. Często jest to jednak dość kłopotliwe. Prostym rozwiązaniem dla nas może być partycja swap w pliku. Operację to można wykonać w […]

Read more
Dostęp do strony z danego IP, zablokowanie użytkownika – plik .htaccess

Jak zablokować użytkownika po adresie IP za pomocą pliku .htaccess ? Jedna z wielu funkcji pliku .htaccess jest możliwość blokowania danego adresu IP lub nazwy hosta. Jest to najprostszy sposób blokowania jakiegoś problematycznego użytkownika tzw. „trolla”, który nie potrafi się dostosować do panującej w Internecie netykiety. Formaty adresów można określić za pomocą następującego wpisu 216.88.219.1 […]

Read more