Blokada apache IP htaccess

Jak zablokować użytkownika po adresie IP za pomocą pliku .htaccess ?

Jedna z wielu funkcji pliku .htaccess jest możliwość blokowania danego adresu IP lub nazwy hosta. Jest to najprostszy sposób blokowania jakiegoś problematycznego użytkownika tzw. „trolla”, który nie potrafi się dostosować do panującej w Internecie netykiety.

Formaty adresów można określić za pomocą następującego wpisu

  • 216.88.219.1 – konkretny adres IP,
  • 216.88 – dowolny adres z sieci 216.88
  • all – dowolny host,
  • host.adresdomeny.pl – konkretny serwer w danej domenie
  • .adresdomeny.pl – wszystkie serwery z danej domeny

I tak aby zbanować użytkownika o adresie IP 216.88.219.1 należy w pliku .htaccess dokonać wpisu:

order allow,deny
deny from 216.88.219.1
allow from all

Można to zrobić w odwrotny sposób np zablokować wszystkie adresy (cały ruch) i przepuścić tylko konkretny adres IP, a więc wpis:

order deny,allow
deny from all
allow from 216.88.219.1

zablokuje cały ruch i przepuści tylko IP 216.88.219.1

Leave a comment