Automatyczna aktualizacja oprogramowania na urządzeniach mikrotik.

Routeros umożliwia automatyczne wykonywanie aktualizacji oprogramowania systemowego. Aby włączyć taką możliwość należy zalogować się do mikrotika za pomocą przeglądarki internetowej lub winbox-a.

Następnie należy wybrać: System > Scheduler

Klikamy „Add New” i dodajemy nowy wpis. Name: Nazwijmy go np. autoupdate Start Date – następnie wpisujemy datę od kiedy wpis ma być uruchamiany. Możemy zostawić aktualną datę. Start Time – wpisujemy godzinę, kiedy wpis ma być uruchamiany. Interval – wpisujemy co jaki czas wpis ma być uruchamiany. Czyli w jakim odcinku czasu ma być sprawdzana dostępność nowego oprogramowania. Policy – polityki możemy zostawić bez zmian. On Event – tutaj wpisujemy:

/system package update
check-for-updates once
:delay 3s;
:if ( [get status] = "New version is available") do={ install }

Comment – w polu komentarz możemy wpisać: mikrotik automatyczna aktualizacja oprogramowania

autoupdate mikrotika
automatyczna aktualizacja mikrotika system routeros

Leave a comment