Instalacja systemu operacyjnego Debian 10.

Instalacja systemu operacyjnego Debian 10. System operacyjny najprościej zainstalować pobierając obraz instalatora sieciowego na stronie głównej strony internetowej http://www.debian.org (prawy górny róg). Po pobraniu pliku iso i wypaleniu go na płycie CD lub DVD możemy instalować debiana. Po wystartowaniu komputera z nowo wypalonej płyty CD/DVD, ukaże nam się taki oto ekran startowy:

Read more
Instalacja bazy danych MariaDB w systemie Debian 10

Instalacja i konfiguracja bazy danych MariaDB w systemie Debian 10. Jeżeli chcesz zainstalować bazę w systemie Centos zapraszam do artykułu: Centos 8 instalacja MariaDB 10.3 Na początku aktualizujemy listę pakietów: apt update Następnie instalujemy aktualizacje: apt upgrade I instalujemy serwer MariaDB apt -y install mariadb-server Następnie inicilizujemy podstawowe parametry i dane bazy MariaDB. mysql_secure_installation mysql_secure_installation […]

Read more
Wymiana dysku software raid linux

Wymiana dysku software raid linux. W przypadku uszkodzenia dysku fizycznego należy go wymienić i odbudować macierz RAID. Status wszystkich macierzy RAID możemy zobaczyć poprzez wyświetlanie wpisów /proc/mdstat a więc wpisujemy komendę: cat /proc/mdstat Literki U oznaczają: UU – macierz RAID jest sprawna U lub U – dysk został usunięty z macierzy Przykładowy wynik danych: Personalities […]

Read more
Resetowanie hasła root w systemie Centos 7

Poniższy wpis przedstawia procedurę resetowania hasła root w systemie Centos 7. W pierwszej kolejności w systemie Centos należy dokonać edycji parametrów startowych systemu. Aby tego dokonać przy uruchomieniu systemu na ekranie wyboru jądra systemowego należy wybrać właściwą pozycję w tym przykładzie będzie to – CentOS Linux (3.10.0-693.el7.x86_64) 7 Core i nacisnąć zamiast Entera klawisz „e„ […]

Read more
iftop – monitorowanie interfejsu sieciowego w stanie rzeczywistym

Program iftop służy do monitorowania ruchu sieciowego na danym interfejsie sieciowym. Monitoring odbywa się w stanie rzeczywistym. Program pracuje się w trybie tekstowym z linii poleceń. Dlatego bez problemu możemy z niego korzystać w trybie serwerowym w połączeniu zdalnym przez ssh. Instalacja programu iftop do monitorowania interfejsu sieciowego w stanie rzeczywistym. W systemie Centos program […]

Read more
Dodatkowe repozytorium do Centos 7 – repozytorium EPEL

Czasami może się zdarzyć, że potrzebować będziemy jakiś nietypowy program, którego nie ma w oficjalnym repozytorium CentOS. Wtedy do systemu należy podpiąć dodatkowe repozytorium danych aby można było w prosty sposób zainstalować brakującą aplikację. Jest to dość proste zadanie, jak to można zrobić przedstawię na podstawie repozytorium EPEL. Instalacja: rpm -ivh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm następnie należy sprawdzić […]

Read more
Centos Software RAID

Software RAID Co to jest RAID? Według definicji, którą podaje serwis Wikipedia, jest to sposób wykorzystywania w systemie komputerowym min. dwóch dysków twardych, które współpracują ze sobą. Konfiguracje RAID znane są już od bardzo dawna. Podłączenie kilku dysków (min. 2) w jedną całość zapewnia: – Zwiększenie odporności na awarie, – Przyśpieszenie transmisji, – Zwiększenie przestrzeni, […]

Read more
Jak zainstalować Docker w Centos
Instalacja docker

Instalacja Docker w systemie operacyjnym CentOS. W systemie Centos 6 aby zainstalować Docker należy doinstalować dodatkowe repozytorium EPEL. W konsoli jako root wpisujemy: rpm -iUvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm Dobrze przed instalacją byłoby sprawdzić czy jest zrobiony update systemu i dokonać ewentualnej aktualizacji: yum update -y Następnie instalujemy pakiet docker-io yum -y install docker-io Jeżeli wszystko zainstaluje się […]

Read more
Instalacja systemu operacyjnego Centos 7
centos logo

Instalacja systemu operacyjnego Centos 7. System operacyjny Centos 7 umożliwia instalacje systemu na wiele sposobów. Jeżeli system będzie instalowany na serwerze najprościej jednak pobrać obraz płyty CD/DVD w postaci minimalnego obrazu ISO. Pakiety oprogramowania, które nie są dostępne na płycie instalacyjnej zostaną automatycznie pobrane z Internetu podczas instalacji. Pobieranie instalatora systemu Centos – wersja minimal […]

Read more