Centos 8 instalacja MariaDB 10.3

Instalacja i konfiguracja bazy danych MariaDB w systemie Centos 8. Jeżeli chcesz zainstalować bazę w systemie Debian 10 zapraszam do artykułu: Instalacja bazy danych MariaDB w systemie Debian 10 Wpisujemy w konsoli polecenie: dnf module -y install mariadb:10.3 Edytujemy plik konfiguracyjny mariadb-server.conf. vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf W sekcji [mysqld] dopisujemy linię, aby przestawić bazę danych na UTF-8: […]

Read more
Wymiana dysku software raid linux

Wymiana dysku software raid linux. W przypadku uszkodzenia dysku fizycznego należy go wymienić i odbudować macierz RAID. Status wszystkich macierzy RAID możemy zobaczyć poprzez wyświetlanie wpisów /proc/mdstat a więc wpisujemy komendę: cat /proc/mdstat Literki U oznaczają: UU – macierz RAID jest sprawna U lub U – dysk został usunięty z macierzy Przykładowy wynik danych: Personalities […]

Read more
Resetowanie hasła root w systemie Centos 7

Poniższy wpis przedstawia procedurę resetowania hasła root w systemie Centos 7. W pierwszej kolejności w systemie Centos należy dokonać edycji parametrów startowych systemu. Aby tego dokonać przy uruchomieniu systemu na ekranie wyboru jądra systemowego należy wybrać właściwą pozycję w tym przykładzie będzie to – CentOS Linux (3.10.0-693.el7.x86_64) 7 Core i nacisnąć zamiast Entera klawisz „e„ […]

Read more
iftop – monitorowanie interfejsu sieciowego w stanie rzeczywistym

Program iftop służy do monitorowania ruchu sieciowego na danym interfejsie sieciowym. Monitoring odbywa się w stanie rzeczywistym. Program pracuje się w trybie tekstowym z linii poleceń. Dlatego bez problemu możemy z niego korzystać w trybie serwerowym w połączeniu zdalnym przez ssh. Instalacja programu iftop do monitorowania interfejsu sieciowego w stanie rzeczywistym. W systemie Centos program […]

Read more