Instalacja bazy danych MariaDB w systemie Debian 10

Instalacja i konfiguracja bazy danych MariaDB w systemie Debian 10. Jeżeli chcesz zainstalować bazę w systemie Centos zapraszam do artykułu: Centos 8 instalacja MariaDB 10.3 Na początku aktualizujemy listę pakietów: apt update Następnie instalujemy aktualizacje: apt upgrade I instalujemy serwer MariaDB apt -y install mariadb-server Następnie inicilizujemy podstawowe parametry i dane bazy MariaDB. mysql_secure_installation mysql_secure_installation […]

Read more
Centos 8 instalacja MariaDB 10.3

Instalacja i konfiguracja bazy danych MariaDB w systemie Centos 8. Jeżeli chcesz zainstalować bazę w systemie Debian 10 zapraszam do artykułu: Instalacja bazy danych MariaDB w systemie Debian 10 Wpisujemy w konsoli polecenie: dnf module -y install mariadb:10.3 Edytujemy plik konfiguracyjny mariadb-server.conf. vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf W sekcji [mysqld] dopisujemy linię, aby przestawić bazę danych na UTF-8: […]

Read more