Jak zainstalować Docker w Centos
Instalacja docker

Instalacja Docker w systemie operacyjnym CentOS. W systemie Centos 6 aby zainstalować Docker należy doinstalować dodatkowe repozytorium EPEL. W konsoli jako root wpisujemy: rpm -iUvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm Dobrze przed instalacją byłoby sprawdzić czy jest zrobiony update systemu i dokonać ewentualnej aktualizacji: yum update -y Następnie instalujemy pakiet docker-io yum -y install docker-io Jeżeli wszystko zainstaluje się […]

Read more