Instalacja docker

Instalacja Docker w systemie operacyjnym CentOS.

W systemie Centos 6 aby zainstalować Docker należy doinstalować dodatkowe repozytorium EPEL. W konsoli jako root wpisujemy:

rpm -iUvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Dobrze przed instalacją byłoby sprawdzić czy jest zrobiony update systemu i dokonać ewentualnej aktualizacji:

yum update -y

Następnie instalujemy pakiet docker-io

yum -y install docker-io

Jeżeli wszystko zainstaluje się poprawnie uruchamiamy usługę docker:

service docker start

a następnie ustawiamy ją aby uruchamiała się automatycznie przy starcie systemu operacyjnego.

chkconfig docker on

To zaczynamy używać Docker i pobieramy obraz Centos Docker.

chkconfig docker on

W systemie Centos 7 instalacja jest znacznie łatwiejsza

Wystarczy wpisać w konsoli:

yum -y install docker

Jeżeli instalator zainstaluje pakiet docker można go wystartować poleceniem:

systemctl start docker

Żeby usługa docker startowała automatycznie przy każdym starcie serwera. Wpisujemy w konsoli:

systemctl enable docker

Leave a comment