Czasami może się zdarzyć, że potrzebować będziemy jakiś nietypowy program, którego nie ma w oficjalnym repozytorium CentOS. Wtedy do systemu należy podpiąć dodatkowe repozytorium danych aby można było w prosty sposób zainstalować brakującą aplikację. Jest to dość proste zadanie, jak to można zrobić przedstawię na podstawie repozytorium EPEL.

Instalacja:

rpm -ivh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

następnie należy sprawdzić czy wszystko poszło dobrze

yum repolist

Repozytorium EPEL powinno pojawić się na liście.

Leave a comment