Instalacja systemu operacyjnego Debian 10.

Instalacja systemu operacyjnego Debian 10. System operacyjny najprościej zainstalować pobierając obraz instalatora sieciowego na stronie głównej strony internetowej http://www.debian.org (prawy górny róg). Po pobraniu pliku iso i wypaleniu go na płycie CD lub DVD możemy instalować debiana. Po wystartowaniu komputera z nowo wypalonej płyty CD/DVD, ukaże nam się taki oto ekran startowy:

Read more
Instalacja bazy danych MariaDB w systemie Debian 10

Instalacja i konfiguracja bazy danych MariaDB w systemie Debian 10. Jeżeli chcesz zainstalować bazę w systemie Centos zapraszam do artykułu: Centos 8 instalacja MariaDB 10.3 Na początku aktualizujemy listę pakietów: apt update Następnie instalujemy aktualizacje: apt upgrade I instalujemy serwer MariaDB apt -y install mariadb-server Następnie inicilizujemy podstawowe parametry i dane bazy MariaDB. mysql_secure_installation mysql_secure_installation […]

Read more
Centos 8 instalacja MariaDB 10.3

Instalacja i konfiguracja bazy danych MariaDB w systemie Centos 8. Jeżeli chcesz zainstalować bazę w systemie Debian 10 zapraszam do artykułu: Instalacja bazy danych MariaDB w systemie Debian 10 Wpisujemy w konsoli polecenie: dnf module -y install mariadb:10.3 Edytujemy plik konfiguracyjny mariadb-server.conf. vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf W sekcji [mysqld] dopisujemy linię, aby przestawić bazę danych na UTF-8: […]

Read more
mikrotik automatyczna aktualizacja oprogramowania

Automatyczna aktualizacja oprogramowania na urządzeniach mikrotik. Routeros umożliwia automatyczne wykonywanie aktualizacji oprogramowania systemowego. Aby włączyć taką możliwość należy zalogować się do mikrotika za pomocą przeglądarki internetowej lub winbox-a. Następnie należy wybrać: System > Scheduler Klikamy „Add New” i dodajemy nowy wpis. Name: Nazwijmy go np. autoupdate Start Date – następnie wpisujemy datę od kiedy wpis […]

Read more
Wymiana dysku software raid linux

Wymiana dysku software raid linux. W przypadku uszkodzenia dysku fizycznego należy go wymienić i odbudować macierz RAID. Status wszystkich macierzy RAID możemy zobaczyć poprzez wyświetlanie wpisów /proc/mdstat a więc wpisujemy komendę: cat /proc/mdstat Literki U oznaczają: UU – macierz RAID jest sprawna U lub U – dysk został usunięty z macierzy Przykładowy wynik danych: Personalities […]

Read more
Resetowanie hasła root w systemie Centos 7

Poniższy wpis przedstawia procedurę resetowania hasła root w systemie Centos 7. W pierwszej kolejności w systemie Centos należy dokonać edycji parametrów startowych systemu. Aby tego dokonać przy uruchomieniu systemu na ekranie wyboru jądra systemowego należy wybrać właściwą pozycję w tym przykładzie będzie to – CentOS Linux (3.10.0-693.el7.x86_64) 7 Core i nacisnąć zamiast Entera klawisz „e„ […]

Read more
iftop – monitorowanie interfejsu sieciowego w stanie rzeczywistym

Program iftop służy do monitorowania ruchu sieciowego na danym interfejsie sieciowym. Monitoring odbywa się w stanie rzeczywistym. Program pracuje się w trybie tekstowym z linii poleceń. Dlatego bez problemu możemy z niego korzystać w trybie serwerowym w połączeniu zdalnym przez ssh. Instalacja programu iftop do monitorowania interfejsu sieciowego w stanie rzeczywistym. W systemie Centos program […]

Read more
Dodatkowe repozytorium do Centos 7 – repozytorium EPEL

Czasami może się zdarzyć, że potrzebować będziemy jakiś nietypowy program, którego nie ma w oficjalnym repozytorium CentOS. Wtedy do systemu należy podpiąć dodatkowe repozytorium danych aby można było w prosty sposób zainstalować brakującą aplikację. Jest to dość proste zadanie, jak to można zrobić przedstawię na podstawie repozytorium EPEL. Instalacja: rpm -ivh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm następnie należy sprawdzić […]

Read more
Centos Software RAID

Software RAID Co to jest RAID? Według definicji, którą podaje serwis Wikipedia, jest to sposób wykorzystywania w systemie komputerowym min. dwóch dysków twardych, które współpracują ze sobą. Konfiguracje RAID znane są już od bardzo dawna. Podłączenie kilku dysków (min. 2) w jedną całość zapewnia: – Zwiększenie odporności na awarie, – Przyśpieszenie transmisji, – Zwiększenie przestrzeni, […]

Read more