Czasami istnieje konieczność wyłączenia obsługi IPv6. Ze względów bezpieczeństwa może być to użyteczne szczególnie jeżeli protokół IPv6 nie jest używany produkcyjnie. Aby to zrobić najprościej jest wpisać w konsoli dwa polecenia:

sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

Aby zmiany były zachowane po restarcie serwera, dopisujemy na końcu pliku /etc/sysctl.conf następujące linie:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

Leave a comment