Od wersji Centos 7.x system operacyjny instalowany jest z aktywną siecią APIPA. Czyli nadawany jest automatycznie adres IP z puli 169.254.0.1 – 169.254.255.254 z domyślną maską sieci 255.255.0.0.

Tablica route wygląda następująco:

# route -n 
Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 
10.212.78.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1 <-- sieć APIPA 
0.0.0.0 10.214.64.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

Oczywiście jest możliwość wyłącznie tej funkcjonalności w tym celu w pliku /etc/sysconfig/network należy dopisać następującą wartość:

NOZEROCONF=yes

W rzeczywistości parametr NOZEROCONF może mieć dowolną wartość, gdyż skrypty startowe sprawdzają tylko czy ten parametr został w ogóle wpisany w pliku network. Aby wyłączyć to ustawienie należy je skasować z pliku /etc/sysconfig/network.

Później wystarczy zresetować sieć aby obsługa adresów APIPA została dezaktywowana.

/etc/init.d/network restart

W wyniku tej operacji tablic route wygląda teraz następująco:

# route -n 
Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 
10.212.78.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1  
0.0.0.0 10.214.64.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

Leave a comment