Partycja swap w pliku

Co zrobić gdy dysk twardy został w całości podzielony na partycje? A potrzebujemy powiększyć przestrzeń swap? Oczywiście możemy dołożyć kolejny dysk do naszego serwera lub zmienić rozmiar partycji na dysku. Często jest to jednak dość kłopotliwe. Prostym rozwiązaniem dla nas może być partycja swap w pliku. Operację to można wykonać w kilku prostych krokach.

Tworzenie pliku

W pierwszej kolejności musimy wygenerować plik. W tym pliku będziemy przechowywać „partycję swap” Przypuśćmy, że chcemy zwiększyć wielkość pamięci swap o 500MB. Wykonujemy polecenie:

dd if=/dev/zero of=/var/plikswap.img bs=1M count=500

Polecenie tworzy plik o nazwie plikswap.img w katalogu /var o pojemności 500 MB.

Aktywacja pliku swap

Teraz należy skonfigurować nowy obszar pliku wymiany i go aktywować. Należy wykonać polecenia:

mkswap /var/plikswap.img
swapon /var/plikswap.img

Polecenie mkswap konfiguruje linuksowy obszar wymiany w pliku (może być też stosowany na urządzeniu). Natomiast polecenie swapon włącza plik swapu.

Weryfikacja ilości pamięci

Teraz możemy też sprawdzić ilość pamięci swap dostępnej w systemie. Możemy wykonać komendę:

free -m 

W wyniku czego w ostanim wierszu „Swap :” otrzymujemy informację o ilości pamięci swap dostępnym w naszym środowisku.

Partycja swap w pliku uruchamiana automatycznie

Na koniec wypadałoby aby plik swap był aktywowany automatycznie podczas każdego restartu komputera. W tym celu naszym ulubionym edytorem otwieramy plik /etc/fstab i dopisujemy linię

/var/plikswap.img      swap     swap     defaults     0   0
swapon /var/plikswap.img

Tego typu rozwiązanie można swobodnie zastosować na każdym serwerze linuksowym bez względu na to jaką dystrybucję mamy w tej chwili zainstalowaną.

Leave a comment